O firmie

 • Misja firmy

 • Oprogramowanie eLineo buduje zespół ludzi z agencji UniStyle. Technologiczny sukces aplikacji niewątpliwie wynika ze skutecznej obserwacji budowy najlepszych systemów OpenSource, ale przede wszystkim z doświadczenia zespołu nabytego przy innych projektach tworzonych od 10 lat.

 • Zapewnienie rozwiązań marketingowych i informatycznych, dzięki którym organizacje uzyskują przewagę rynkową w swoim sektorze, jest celem nadrzędnym firmy UniStyle i jej misją.

 • System eLineo powstał zgodnie z powyższym założeniem misji firmy. Chcemy, aby doskonałe jakościowo oprogramowanie stało się dostępne dla większej liczby firm. Przez dostępność rozumiemy nie tylko aspekt ekonomiczny, ale również techniczny. Łatwa obsługa - to jedno z podstawowych założeń. Ale ważne są dla nas również: niski koszt wdrożenia i utrzymania, rozbudowy i minimalizacja cech uzależniających od wykonawcy.

 • Jednak głównym atutem i przewagą rynkową wdrażanych przez UniStyle rozwiązań, jest dopasowanie wielkości wdrożenia do wielkości firmy, która wdrożenie obsługuje co w efekcie oznacza optymalizację czasu, kosztów i zaangażowanych zasobów.

 • UniStyle to niewielka organizacja o strukturze fraktalnej w której wszystkie realizacje przebiegają w procesowym tunelu nawigowania prowadzącym w rezultacie do stworzenia wartości dodanej. W UniStyle nie mamy tradycyjnie rozumianej struktury organizacyjnej, nie ma podziału na działy, nie ma również kierowników. Celem organizacji jest tworzenie wartości dodanej, czyli możliwie najlepszego produktu z punktu widzenia klienta. Wszystkie projekty realizujemy mapując kompetencje pracowników na potrzeby jakich wymaga projekt. Dzięki tym zasadom jesteśmy:

  • Bardzo elastyczni - potrafimy się błyskawicznie restrukturyzować,
  • Bardzo szybcy – tunel nawigowania i zasady klient<->dostawca podnoszą sprawność organizacji,
  • Bardzo samodzielni – podejmujemy trafne decyzje, dobre z punktu widzenia naszych klientów,
  • Bardzo doświadczeni – głównym kapitałem firmy UniStyle jest kapitał intelektualny wnoszony przez pracowników.
 • * Autorem koncepcji organizacji fraktalnej jest Hans-Jurgen Warnecke.