Blog

Realne korzyści korzystania z CMS dla firmy - eLineo 2015-10-11 19:55:35

Realne korzyści używania systemu eLineo do prowadzenia firmowej strony Internetowej są namacalne i bez trudu można je zdefiniować w kilku punktach. W tym artykule chciałbym jednak odnieść się do opinii sceptyków korzystania z systemów CMS uruchomionych w chmurze.

Główne argumenty jakimi posługują się przytoczeni wyżej sceptycy to:

 1. wysoki koszt utrzymania,
 2. brak dostępu do kodu źródłowego witryny co uniemożliwia dowolne dysponowanie stroną www (np. jej przeniesienie na inny serwer),
 3. brak możliwości podpięcia własnej domeny internetowej oraz uruchomienia poczty mail we własnej domenie.

Poniżej wykażę że każdy z powyższych punktów jest nieprawdziwy.

 

Ad a) - wysoki koszt utrzymania

Rzeczywisty koszt utrzymania witryny internetowej uruchomionej w chmurze jest niższy w porównaniu z darmowym systemem CMS (Wordpress, czy Joomla). Opłata roczna, którą producenci nazywają opłatą licencyjną lub abonamentem, w rzeczywistości pokrywa wiele usług, za które użytkownik musiałby zapłacić samodzielnie, w tym:

 • hosting www
 • hosting poczty mail
 • kopie bezpieczeństwa i archiwizacja zmian (historia)
 • aktualizacje do nowych wersji

Szczególnie istotna jest ostatnia z wymienionych usług tj. aktualizacje systemów do nowych wersji. Zwykle firma tworząca witrynę wykonuje je w stawce określonej roboczogodziną. Słabe agencje często na skutek nieprawidłowo wprowadzonych modyfikacji w darmowych systemach pomijają temat aktualizacji, gdyż jest to dość niewygodne. Aktualizacje nadpisują zmieniony kod i wiele modyfikacji jest w ten sposób utraconych. Wielokrotnie klienci samodzielnie psują swoje serwisy internetowe aktualizując je do nowszych wersji. Natomiast w odróżnieniu od systemów Open Source, w większości systemów utrzymywanych w chmurze, proces aktualizacji odbywa się poza wiedzą użytkownika.

Aktualizacja systemów jest wykonywana głównie z uwagi na załadowanie łatek do ujawnionych błędów umożliwiających nieautoryzowany dostęp do serwisu www, czyli mówiąc wprost- aktualizujemy systemy Open Source po to, aby zapobiegać włamaniom. W systemach utrzymywanych w chmurze proces ten nie jest istotny, gdyż odpowiedzialność za bezpieczeństwo zostaje po stronie dostawcy usługi. Ponadto panuje słuszne przekonanie że trudniej ujawnić luki systemowe w aplikacjach, których kod źródłowy nie został ujawniony.

 

Ad b) - dysponowanie witryną www

Kolejnym przekonaniem sceptyków jest brak dostępu do silnika aplikacji (kodu źródłowego) i możliwości migracji do innego środowiska. Należy sobie jednak zadać podstawowe pytanie: „Po co mielibyśmy to robić?”. Większość firm zostaje przez lata na wstępnie wybranym hostingu i zmienia to dopiero przy zmianie strony internetowej. Argumentem przemawiającym za koniecznością zmiany dostawcy usługi hostingowej jest zmniejszenie kosztów. Koszt utrzymania serwisu uruchomionego w chmurze jest kilkukrotnie wyższy niż serwisu uruchomionego tradycyjnie. Jednak należy wyraźnie zaznaczyć że w większości przypadków klient nie ponosi kosztów uruchomienia (stworzenia strony), a jedynie coroczny jej koszt utrzymania. Przy założeniach statystycznych starzenia się stron internetowych i „średniego wieku” po której stronę należy wymienić na nową, całkowity koszt utrzymania zrównuje się z kosztem uruchomienia witryny po 5 latach lub więcej. Ponadto koszt ten jest rozłożony na kilka lat co z kolei sprawia że kwota nie musi być kredytowana w jednej chwili (z finansowego punktu widzenia jest to zatem tańsze dla każdej firmy). Można zatem potwierdzić że dysponowanie witryną www jest niemożliwe, ale z drugiej strony jest ono kompletnie niepotrzebne przy tym typie usługi. Niemniej jednak niektórzy producenci (eLineo.eu) wykonali wersje systemów umożliwiające uruchomienie kodu wynikowego na innym fizycznie serwerze. W takiej wersji panel administracyjny uruchomiony jest na serwerze rodzica, a kod wynikowy generowany i przesyłany na serwer dziecko.

 

Ad c) - własna domena i poczta mail

Komercyjne systemy CMS dla firm działające w chmurze zostały przygotowane tak, aby przede wszystkim rozwiązywać problemy biznesowe. Nie należy ich mylić z kontem w serwisie społecznościowym, gdzie otrzymywany adres www następuje po slashu np. http://facebook.pl/elineopl. Usługodawcom zależy aby klient biznesowy został obsłużony kompleksowo, dlatego z całą pewnością będzie mógł podpiąć swoją domenę internetową, czy pocztę mail.

 

Przechodząc zatem od obaw sceptyków do realnych korzyści używania systemów CMS uruchomionych w chmurze można wymienić:

 • komfort użytkowania, bez konieczności zabiegania o aktualizacje do nowych wersji,
 • kopie bezpieczeństwa,
 • pomoc ekspertów w cenie usługi,
 • zapewniony hosting strony i poczty mail,
 • krótki czas wdrożenia oparty o gotowe wzorce,
 • wartości dodane jak programy antywirusowe, kupony Google, programy do firmy.

 

« powrót